{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

社區診所合作點

「MedProtect醫護康」防疫口罩深受醫生及醫護界信賴與支持,超過80%受訪醫護專業人士認為「MedProtect醫護康」口罩值得推薦*。為了將高品質的口罩推廣給公眾,現可於全港社區診所合作點直接選購「MedProtect醫護康」口罩系列,消費者請致電相關診所查詢詳情。

醫生 / 診所 地區 電話 診所地址
香港島
高興基醫生 薄扶林 25500660 香港薄扶林置富花園 8座1字樓診所A號
陳福全醫生 西環 28177955 香港堅尼地城山市街1號D地下
陳錫儔醫生 西環 28198688 香港堅尼地城卑路乍街35號A翡翠閣地下
葉麗嬋醫生 西環 23902121 香港西環堅尼地城卑路乍街 35A翡翠閣商場 1A 舖
孫鴻仁醫生 西環 28195228 香港西環堅尼地城卑路乍街163號聚賢逸居地下8號舖
劉智豪醫生醫務所 西環   香港堅尼地城卑路乍街28號金寶閣地下B3號鋪
福群診所 西環 28193105 香港堅尼地城卑路乍街32A號2樓
王漢傑醫生 西環 28184905 香港西環卑路乍街122號地下
林永和醫生 西環 28173000 香港西環卑路乍街125號金輝大廈地下
余為康醫生 西環 28161631 香港西環士美菲路41A-43號美菲閣商場2號舖
康和醫務中心 西環 21084055 香港西環德輔道西347-349號豐業大廈地下C舖
麥君和醫生 西環 28185562 香港西環卑路乍街28號金寶閣地下
李啟富醫生 西營盤 25494701 香港西營盤皇后大道西312號地下
羅炎逵醫生 西營盤 25496512 香港西營盤第一街75號地下
潮商診所 上環 25401815 香港干諾道西70-72號金佑商業大廈2字樓
張伯柱醫生 / 張文德醫生 上環   香港皇后大道中151號兆英大廈 8樓
葉振利醫生 上環 25179189 香港堅道99號豐樂閣 LG/F,H號鋪
陳源生醫生 上環 25404327 香港堅道120號地下3號舖
楊家俊醫生 中環 23975723 香港中環威靈頓街50號華威大廈 1102-03室
陸國輝醫生 中環 28051662 香港中環威靈頓街98號翡翠中心10A室
高興基醫生 中環 25211266 香港中環皇后大道中33號萬邦行1213室
池元輝醫生 中環 28955833 香港中環德輔道中40-42號通明大廈6樓602室
邊其偉醫生 中環 29155222 香港中環皇后大道中59-65號泛海大廈1000室
呂法勉醫生 中環 97843288 香港中環威靈頓街108號A1樓
李倩琦醫生 中環 28770744 香港中環砵甸乍街14-16號太富商業大廈20樓
余若星醫生 中環   香港怡和街48號麥當奴大廈18樓1801室
倪夢弼醫生 灣仔   香港灣仔軒尼詩道397號東區商業大廈902室
林思睿醫生 灣仔 25988673 香港灣仔軒尼詩302-308號集成中心24樓2409室
吳金耀醫生 灣仔 28336383 香港灣仔莊士敦道128號台山中心8字樓A室
醫聯保健中心 灣仔 31074000 香港灣仔摩理臣山道4-6號(天樂里)經信大廈地下C舖
曾志明醫生 灣仔 28656656 香港灣仔軒尼詩道40號地下
董剛銘醫生 灣仔 63332826 香港灣仔軒尼詩道397號東區商業大廈801室
黃喜良醫生 灣仔 28360233 香港灣仔灣仔道115號得利商業大廈5樓E室
姚星南醫生 銅鑼灣 25761725 香港銅鑼灣禮頓道126號禮信大樓2樓B室
林超奇醫生 銅鑼灣 28383010 香港銅鑼灣軒尼詩道555號東角中心1815室
鄭至東醫生 銅鑼灣 25777950 香港銅鑼灣紀利佐治街1號金百利中心1602室
何鶴輝醫生 銅鑼灣   香港銅鑼灣怡和街48號麥當勞大廈601室
鄭澤德醫生 北角 25617823 香港北角七姊妹道4號昌苑大 地下
司徒華醫生 北角 25711310 香港北角春秧街103-113號仁德大廈二樓J座
周榮祖醫生 鰂魚涌 28854623 香港鰂魚涌康山道1號康怡廣場辦公大樓1110B室
安健醫務中心 筲箕灣 28859333 香港筲箕灣南安街5-7號嘉裕大廈地下A9舖
李偉醫生醫務所 筲箕灣 25688980 香港筲箕灣工廠街30號莊士軒地下7號舖
黃玲玲醫生 筲箕灣 97593093 香港筲箕灣道57-87號太安樓地下A51舖
林烱堂醫生 西灣河 21152199 香港西灣河筲箕灣道120號地下
李強醫生 西灣河   香港西灣河筲箕灣道148號地舖
張國明醫生 柴灣 28859333 香港柴灣道350號樂軒台地下417-8號地舖
潔心醫務中心 柴灣 25050066 香港柴灣柴灣道333 號永利中心商場G15-16號舖
陳少瑜醫生 柴灣 28970087 香港柴灣柴灣道345號金源洋樓地下16舖
卓明牙科醫務中心 柴灣 28879789 香港柴灣道111號高威廣場68號
丘小帆醫生 柴灣 28897668 香港柴灣小西灣富怡花園37號地舖
德仁社區醫療中心 柴灣 25050930 香港小西灣小西灣道23號富怡花園購物商場15號舖
林達欣醫生 柴灣 21856464 香港小西灣小西灣道23號富怡花園地舖34號
葉承鈺醫生 南區 25510818 香港香港仔華富村華珍樓 722室
范鴻彬醫生 南區 28759328 香港華富(一)邨華安樓103號鋪地下
卓駧醫務中心 南區 25802998 香港香港仔石排灣道80號南景花園B地舖
康力醫療中心 南區 25557778 香港仔石排灣53-53C號大樂樓地下A舖
陳潔玲醫生 南區   香港仔大道223號利群商場 1樓5室
張永發醫生 南區 25549397 香港鴨脷洲海怡半島海怡路12A號海怡廣場西翼2樓202E舖
雷家傳醫生 南區 28702201 香港香港仔鴨脷洲海怡廣場西翼醫務中心 202A舖
李娟醫生 南區 25521321 香港鴨脷洲鴨脷洲西邨利澤樓 35號舖
周永堅醫生 南區 25542555 香港仔鴨利洲大街165-167號樂景大廈地下F1舖
南區獸醫中心 南區 28051318 香港鴨脷洲大街165-167號樂景大廈地下
九龍
優尚醫療 尖沙咀 26689269 九龍尖沙咀加拿芬道6E號地下
優尚醫療 尖沙咀 26689089 九龍尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心17樓1706室
梁永興醫生 尖沙咀 23759888 九龍尖沙咀北京道16號3樓
歐陽志強醫生 尖沙咀 23663633 九龍尖沙咀加拿芬道18號恒生尖沙咀大廈 506室
善思醫務中心 尖沙咀 23663622 九龍尖沙咀加拿芬道18號恆生尖沙咀大廈8樓805室
仁芯醫務中心 尖沙咀   尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心1202室
黃偉傑醫生 尖沙咀   九龍尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心1401A室
盧燕玲醫生 尖沙咀 21173557 九龍尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心17樓1703-04室
邊毓雯醫生 尖沙咀   九龍尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心 907室
曾炳涵醫生 尖沙咀 23762052 九龍尖沙咀中間道5-6號遠東大廈地下24號
關朝翔醫生 尖沙咀 23674401 九龍尖沙咀彌敦道94號華敦大廈3字樓A室
陳杏霖醫生 黃埔 23333033 九龍紅磡黃埔花園第三期 地下16號鋪
鄧堯天醫生 紅磡 96800993 九龍紅磡德民街23A地下
林志源醫生 紅磡 23650352 九龍紅磡蕪湖街46號地下
宏信醫療中心 紅磡 28511181 九龍紅磡蕪湖街53-59號金輝行12樓2-3室  
聖仁診所 佐敦 27303415 九龍佐敦上海街42-46號忠和商業中心 2樓204室
彭永祿醫生 佐敦 25234455 九龍彌敦道331號高信大廈3樓B室
莫慶雄醫生 佐敦 23855802 九龍佐敦彌敦道301-309號嘉賓商業大廈802室
凱德醫務 佐敦 23855802 九龍佐敦吳松街42號大觀樓地下D鋪
簡耀庭醫生 佐敦 27820222 九龍佐敦彌敦道301-309號嘉賓商業大廈 1412室
邵素薇醫生 佐敦 23880127 九龍彌敦道329-331號高信大廈RM B 1/F
曹慶生醫生 何文田 27610746 九龍何文田勝利道12-12A號地下3B舖
江大元醫生 何文田 27154468 九龍佛光街何文田廣場2樓230室
郭心諾醫生 油麻地 23840999 九龍油麻地碧街30號地下
沙田東莞同鄉會診所 油麻地 27107921 九龍砵蘭街6號1樓
鄧遠釗醫生 油麻地 27800655 九龍油麻地彌敦道363號恒成大廈801室
任鎮雄醫生 油麻地 26950591 九龍油麻地彌敦道525-543A寶寧大廈地下543舖
黎永倫醫生醫務所 油麻地 27717478 九龍油麻地上海街433號興華中心3號舖
余樹海醫生 油麻地 23323219 九龍油麻地彌敦道522號金龍商業大廈 17樓
滙萃醫療 旺角 92699439 九龍旺角廣華街1號地下21A鋪
萬善健康中心 旺角 27703922 九龍旺角花園街1號鴻禧大廈商場1樓8號室
梁廣德醫生 旺角 23960678 九龍旺角亞皆老街16號旺角商業大廈601室
關婉英醫生 旺角 27805539 九龍旺角山東街47-51號中僑商業大廈904室
朱昌仁醫生 旺角 27711323 九龍旺角山東街47-51號中僑商業大廈903室
香港中西醫務中心 旺角 23012418 九龍旺角山東街47-51號中僑商業大廈1901-03室
鄭忠良醫生 旺角 27717219 九龍旺角豉油街24-26號褔泰大廈4樓A室
陳秉剛醫生 旺角 27826331 九龍旺角豉油街24-26號福泰大廈3樓B座
楊幸瑜醫生 旺角 23963011 九龍旺角亞皆老街16號旺角商業大廈501室
家•診所 (陳家傑醫生) 旺角 21112750 九龍旺角西洋菜南街101號金德行17樓全層
朱權國醫生 旺角 26496780 九龍旺角彌敦道688號旺角中心 1期902室
呂達雄醫生 旺角 23322621 九龍旺角彌敦道582號信和中心901室
羅啟暉醫生 旺角 23946655 九龍旺角彌敦道721-725號華比銀行大廈 805室
黃可用醫生 旺角 27713688 九龍旺角彌敦道688號旺角中心1208室
陳東慧牙科醫生 旺角 23902983 九龍旺角染布房街15號地下
楊誠醫生 旺角 23958188 九龍旺角彌敦道688號旺角中心1期709室
九龍市中心綜合醫務所 旺角 21561089 九龍旺角山東街36號A1地舖
戴嘉發醫生 旺角 27538000 九龍旺角彌敦道677號恒生旺角大廈7樓703室
彭樹森醫生 太子 23976622 九龍太子彌敦道751號龍盛樓7字樓
海威牙科中心 太子 27601911 九龍太子彌敦道760號東海大廈(電梯按4字)12室
江大元醫生 太子 23819388 九龍太子彌敦道749號歐亞銀行大廈4C室
傅元龍醫生 太子 23097266 九龍太子荔枝角道132號地下
林志銳醫生 大角咀 23947278 九龍大角咀福全街 22 號地下
卓明牙科醫務中心 大角咀 26235789 九龍大角咀福全街45號地下
奧海綜合醫務中心 大角咀 23870078 九龍西九龍大角咀奧海城1期1樓112號
吳美仙醫生 石硤尾 27781804 九龍石硤尾巴域街71號A舖
樂家醫務中心 樂富 23388081 九龍樂富廣場三樓3136號鋪
晴朗醫療中心(九龍城) 九龍城 23858900 九龍九龍城啟德發展區晴朗商場A203
仁澤醫務中心 土瓜灣 23770330 九龍土瓜灣落山道76號地下
尤兆康醫生 土瓜灣 27122525 九龍土瓜灣靠背壟道144號地下
何德民醫生 土瓜灣 23627320 九龍土瓜灣美景街107號地下
錢柱華醫生 土瓜灣 23655033 九龍紅磡馬頭圍道164號地下
馬可蓂醫生 土瓜灣 23635801 九龍土瓜灣道237號A益豐大廈B座地下7號舖
鍾卓英醫生 土瓜灣 27141828 九龍土瓜灣炮仗街58-66號德寶大廈地下12號舖
永康醫務中心 藍田 27753535 九龍藍田興田村商場2樓213室
啟康醫務中心 藍田 23485223 九龍藍田匯景商場第三層53號舖
鄭志材醫生 藍田 29522000 九龍藍田啟田道49號啟田商場10號舖
匯心醫務中心 藍田 27727118 九龍藍田平田邨平田商場219號舖
愈安醫務中心 藍田 21105843 九龍藍田匯景廣場L3-51號鋪
關寶源醫生 藍田 27752837 九龍藍田啟田村啓田商場 403號舖
恩澤醫務中心 油塘 23462299 九龍油塘鯉魚門廣場209B號鋪
鄺鵔子醫生 觀塘 27096222 九龍觀塘翠屏邨翠柏樓 M2 110鋪
宋奇瑜醫生 觀塘 23418000 九龍觀塘協和街163號閣樓
積健醫務所 觀塘 23423355 九龍觀塘協和街187號合和大廈地下
陳榮超醫生 觀塘 23400006 九龍秀茂坪曉麗苑商場 201舖
胡志春醫生 觀塘 23410561 九龍觀塘物華街9號A K座 2樓
梁蔭基醫生 觀塘 27907010 九龍觀塘瑞和街156號地鋪
余長瑞醫生 觀塘 27900811 九龍觀塘順天邨天璣樓201-202號舖
黎朝輝醫生 觀塘 27070755 九龍觀塘樂華村商場201舖
羅肇衡醫生 觀塘 34095333 九龍觀塘巧明街117號港貿中心1903室
黃榮安醫生 觀塘 23430002 九龍觀塘康寧道9號晨光大廈7樓A室
許伯輝醫生 牛頭角 23041520 九龍觀塘牛頭角道297號玉蓮台第三座地下12舖
吳建中醫生 牛頭角 27933833 九龍觀塘牛頭角道花園大廈孔雀樓277號地下
劉修華醫生 牛頭角 27980663 九龍牛頭角道15-19號嘉和園地下50號
梁廣明醫生 牛頭角 27556018 九龍牛頭角牛頭角道33號宏光樓地下31號舖
九龍灣綜合醫療中心 九龍灣 35904011 九龍灣得寶花園地下得寶商場T110號
彩德醫務中心 九龍灣 26683568 九龍九龍灣彩德村彩德商場5樓508號
致健醫務中心 新蒲崗 21910909 九龍新蒲崗康強街65號地下4號舖
定康醫務中心 新蒲崗 23250162 九龍新蒲崗彩虹道82號衍慶大廈1樓B11室
陳天恩醫生 黃大仙 23231235 九龍黃大仙鳯凰新村環鳳街18號B地下
陳全醫生 黃大仙 23200972 九龍黃大仙鳳凰新邨環鳳街56-A號地下
匯康醫務中心 黃大仙 25111251 九龍黃大仙彩虹道121號啟德花園商場1樓3及4號舖
醫健醫務中心 黃大仙 23227070 九龍彩虹道121號啟德花園商場 地下7號舖
德健醫務所 鑽石山 26608820 九龍鑽石山斧山道185號宏景花園商場地下A17號鋪
麥覺恩醫生 深水埗 27796980 九龍深水埗南昌街203-211號1樓
卓明牙科醫務中心 深水埗 27289678 九龍欽州街38號永明大廈C鋪閣樓
周國雄醫生 深水埗 27881589 九龍深水埗大埔道168號地下
辛啟昌醫生 深水埗 23876656 九龍深水埗營盤街143號地下
李國輝醫生 深水埗   九龍深水埗東京街48號美寧中心地下D7
何福濤醫生 深水埗 27791708 九龍深水埗北河街138號F座地下
深水埗醫務中心 深水埗 23602928 九龍深水埗東京街48號美寧中心地下D7
周志超醫生 深水埗 27208282 九龍深水埗欽州街56B號地下
鍾炳權醫生 深水埗   九龍深水埗大埔道178號A地舖
盧佩雲醫生 深水埗 27783407 九龍深水埗大埔道39號A嘉都大廈地下
醫聯醫務中心 深水埗 23876409 九龍深水埗荔枝角道374號地下
黃其昌醫生 深水埗   九龍深水埗荔枝角道308號1樓A室
雷浩然醫生 深水埗 23933522 九龍長沙灣元洲街273號泰盛工廠大廈 B地舖
陸偉亮醫生 深水埗 27440799 九龍長沙灣昌華街20A-20D號金華閣地下8號舖
林永深醫生 深水埗 23872223 九龍深水埗青山道151A號地下
何邦健醫生 長沙灣 27283500 九龍深水埗李鄭屋村商場112號鋪
雷慕賢醫生 長沙灣 27421066 九龍深水埗昌華街39B地下
佘兆蔭醫生 長沙灣 27208788 九龍長沙灣昌華街41-51號昌暉大廈8號舖地下
雷慕德醫生 長沙灣 23611841 九龍深水埗青山道253-259號恒輝閣地下7號舖
林俊華醫生 長沙灣 23882381 九龍長沙灣青山道322號地下
李炳翀醫生 長沙灣 23613879 九龍長沙灣青山道339號恒生青山道大廈 501室
洪偉賢醫生 長沙灣 23862226 九龍長沙灣青山道252-256號金球閣地下B舖
方家銘醫生 長沙灣 27808035 九龍長沙灣青山道269號地下
陳劍豪牙科醫生 長沙灣 23610613 九龍長沙灣福榮街218號美居中心58號舖
永恩醫務所 長沙灣 27288391 九龍長沙灣福榮街218號美居中心地鋪71號
郝大瑋醫生 長沙灣 27084633 九龍長沙灣順寧道98號地下A3舖
黃仕超牙科醫生 長沙灣 23601911 九龍長沙灣青山道155號天悅廣場地下B17B地舖
卓高家庭醫務所 (泓景臺) 荔枝角 31658660 九龍荔枝角道863號泓景臺商場 地下4A鋪
卓高家庭醫務所(海麗邨) 荔枝角 35435618 九龍荔枝角海麗邨商場1樓108舖
宏健醫務中心 荔枝角 31651460 九龍荔枝角荔枝角道833號昇悅居1樓105A
陳志成醫生 美孚 27862253 九龍美孚新村萬事達廣場地下N75D2號舖
馬思醫生 美孚 27857786 九龍美孚美孚新村7期萬事達廣場 76B舖
黃一清醫生 美孚 27418322 九龍美孚美孚新村8期百老匯街平台118-B
甘強基醫生 美孚   九龍美孚新邨萬事達廣場76A舖
廖令軒醫生 美孚   九龍百老匯街69-119號美孚新村4期99D1號鋪
柏健家庭醫療中心 美孚 35251033 九龍荔枝角景荔徑8號盈暉薈1樓110-111號鋪
新界
周博裕醫生 將軍澳 31722609 新界將軍澳唐俊街9號PopCorn 2 一樓F90號舖
鍾景強醫生 將軍澳 34034734 新界將軍澳唐俊街11號寶盈花園商場地下S9C
陳家耀醫生 將軍澳 27010289 新界將軍澳明德邨商場11號舖
駿匯醫務中心 將軍澳 24991238 新界將軍澳尚德村尚德商場2樓212B室
匯心醫務中心 將軍澳 34174179 新界將軍澳唐德街9號將軍澳中心 BO6A舖
卓華明牙醫診所 將軍澳 27034848 新界將軍澳安寧花園1座2號舖閣樓
何浩南醫生 將軍澳 27055082 新界將軍澳安寧花園2座 地下16號舖
吳德亮醫生 將軍澳 26235789 新界將軍澳富寧花園8C號舖
卓明牙科醫務中心 將軍澳 26235789 新界將軍澳富寧花園地下1號舖
陳志得醫生 將軍澳 27063666 新界將軍澳寶林邨寶寧樓3字樓318舖
林靜雯醫生 將軍澳 31517677 新界將軍澳培成路8號南豐廣場地下A01鋪
陳懷鷺醫生 將軍澳 22743818 新界將軍澳培成路18號海悅豪園 UG18號舖
連楚強醫生 將軍澳 23050788 新界將軍澳毓雅里9號慧安園商場地下A11-A12舖
謝多祥醫生 將軍澳 27028297 新界將軍澳翠林邨秀林樓110號地下
王永靈醫生 將軍澳 22176318 新界將軍澳唐明街1號富康花園 50號地舖
將軍澳醫務 將軍澳 26222410 新界將軍澳唐德街1號將軍澳廣埸2樓2-083至084鋪
將軍澳醫務中心 (將軍澳中心) 將軍澳 22446080 新界將軍澳唐德街9號將軍澳中心(商場)G93舖
景林醫務中心 將軍澳 27031288 新界將軍澳景林邨景松樓 2號地舖
許寧達醫生 將軍澳 22070006 新界將軍澳都會駅商場2樓L2-001號舖
鄧耀祖醫生 將軍澳 22173433 新界將軍澳尚德村廣場2樓217號鋪
黃慶彪醫生 葵涌 24108116 新界葵涌葵富路7-11號葵涌廣場 2樓C157號舖
張業文醫生 葵涌 24283307 新界葵涌新都會廣場第2座43樓4308室
康民醫務中心 葵涌 23200502 新界葵涌石頭街大窩口邨富德樓地下1號舖
馮達標醫生 葵涌 24220991 新界葵涌梨木道102-116號葵寶大廈22舖
劉英傑醫生 葵涌 24281272 新界葵涌和宜合道212號誼發大廈A座13號地舖
張少清醫生 葵涌 26191198 新界葵涌光輝圍27號葵景大廈地下5B舖
梁錫超醫生 葵涌 24282012 新界葵涌大隴街14號志昌樓地下8號鋪位
陳禮聖醫生 葵涌 24277977 新界葵涌禾塘咀街光輝圍昌利樓1號地下
梁根培醫生 葵涌 24258811 新界葵涌葵富路7-11號葵涌廣場1樓B場28號舖
鄒業宏醫生 葵涌 31269222 新界葵涌葵盛東商場112號
馮寶樑醫生 葵涌 35202770 新界葵涌葵盛東邨盛和樓2樓
朱佩娟醫生 葵涌 26190001 新界葵涌興芳路223號新都會廣場 2期20樓12室
新界葵涌葵盛東邨盛和樓2樓 荃灣 24192618 新界荃灣西大河道100號海之戀商場3樓3099號鋪
怡健醫療中心 荃灣 24070002 新界荃灣禾笛街21號A
劉漢忠醫生 荃灣 24192223 新界荃灣海濱花園A平台123號鋪
匯康醫務中心 荃灣 24087007 新界荃灣海濱花園商場中心一樓S9號舖
路德圍綜合醫務中心 荃灣 27283811 荃灣路德圍荃興徑18B富榮大廈7A地舖
仁本醫療中心 荃灣 35431088 新界荃灣大河道100號海之戀商場3樓3005號鋪
固齒植牙中心 荃灣 25926160 新界荃灣眾安街68號荃灣千色匯一期11樓1109室
朱曙明醫生 荃灣 24922233 新界荃灣荃錦中心地下D2舖
曾涏初醫生 荃灣 24120082 新界荃灣南豐中心727室
朱偉堅醫生 荃灣 24053355 新界荃灣西樓角路168號荃豐中心商埸 2樓C5號舖
趙麗華醫生 荃灣 24023681 新界荃灣青山公路荃豐中心C80室
123醫務中心 荃灣 37020123 新界荃灣圓敦圍65號安豐大廈地舖
周鐘官醫生 荃灣 24147267 新界荃灣新村街46號1樓
馬景超醫生 荃灣 24932222 新界荃灣川龍街61號地下
高潔牙科醫務所 荃灣 36110077 新界荃灣沙咀道207-211號華成樓A座地鋪
何崙醫生 荃灣 24921223 新界荃灣大河道93A地鋪
皓齒牙科醫務中心 荃灣 37059691 新界荃灣大河道95號天保大樓地下
卓嘉醫務中心 荃灣 24052682 新界荃灣圓敦圍73號地下
陳秀蓮醫生 荃灣 24923878 新界荃灣眾安街100號2樓
曾慶華醫生 荃灣 24986266 新界荃灣沙咀道305號3/F A4室
明愛牙科診所 (荃灣) 荃灣 26151461 新界荃灣眾安街146號地下
康宏醫務中心 荃灣 29410094 新界荃灣大河道77-89號寶成大廈4號地下
麥廣亮醫生 荃灣 24908484 新界荃灣沙咀道289號恒生荃灣大廈7樓A座
趙崇薰醫生 青衣 24329535 新界青衣長安邨安濤樓116號地舖
毅力醫務中心 (青衣) 青衣 24349816 新界青衣青綠街55號青衣花園7座 地下
林展輝醫生 青衣 24318180 新界青衣翠怡花園商場 302號10座地下
鄒業宏醫生 青衣 24978012 新界青衣美景花園33號舖
胡妙卿醫生 屯門 24651618 新界屯門建生村商場205號舖
陸有喜醫生 屯門 24661277 新界屯門山景村商場2樓218鋪
馬德華醫生 屯門 24594827 新界屯門鄉事會路新墟雅都商場地下G31號舖
陳道亨醫生 屯門 21468969 新界屯門友愛邨S區3樓S306號舖
容建成醫生 屯門 24514642 新界屯門友愛邨H.A.N.D.S. S區3樓317號鋪
黃小山醫生 屯門 24506622 新界屯門青山公路385號嘉喜利大廈地下17號舖
凱栢醫療 屯門 35902238 新界屯門良德街9號盈豐商場1樓B80
司徒惠強醫生 屯門 24411778 新界屯門青山道333號恒褔商場2樓205號舖
曾權邦醫生 屯門 26100750 新界屯門良德街9號盈豐商場 地下43號舖
丘國慶醫生 屯門 24024929 新界屯門悅湖山莊商場 5-6舖
李彩鳳醫生醫務中心 屯門 35909293 新界屯門欣田邨悅田樓欣田商場G04號舖
康和醫務中心(屯門) 屯門 24622768 新界屯門蝴蝶村蝴蝶廣場R231號舖
蕭國強醫生 屯門 24307228 新界屯門碼頭啟豐商場1樓81號
李小峰醫生 屯門 26183203 新界屯門悅湖山莊商場8號舖
進康醫務中心 屯門   新界屯門良德街12號海麗花園地下3號舖
栢基醫務中心 屯門 24653786 新界屯門石排頭路翠林花園1G地下
江彥霖醫生 屯門 24680078 新界屯門石排頭路翠林花園商場1號D地下
黎兆基醫生 屯門 24530039 新界屯門龍門路45號富健花園地下68號舖
李志勇醫生 元朗 24421559 新界元朗阜財街16號宏豐大廈地下5號舖
王裕民醫生 元朗 24752212 新界元朗裕景坊11號興發樓 2A地鋪
黃國榮醫生 元朗 24700698 新界元朗大棠路23號合益廣場B座 地下B9商舖
陳子沛醫生 元朗 24792716 新界元朗西菁街8號地下
林國生醫生 元朗 24757482 新界元朗大橋村117號地下
孔慶仁醫生 天水圍 22530624 新界天水圍天華33號T TOWN NORTH地下NG20號鋪
天躍醫務中心 天水圍 26169003 新界天水圍翠湖居商場地下5號舖
德健西醫綜合醫務所 大圍 23518288 新界沙田大圍美林邨美林商場1樓47號鋪
宜和醫務中心 大圍 26071688 新界沙田大圍積信街23號地舖
鄺浩源醫生 大圍 26345578 新界沙田大圍美田村美田商場205號舖
- 大圍 26023210 新界沙田大圍田心村256號地下
黃仁彪醫生 大圍 26977168 新界沙田大圍雲疊花園商場 地舖 18 號
李潔鳳醫生 大圍 98405274 新界沙田大圍積信街41號安信樓地下
周佐權醫生 沙田 26046020 新界沙田穗禾苑商場1樓F-14號舖
李玉棠醫生 沙田 26032138 新界沙田瀝源邨瀝源商場107室
鄭叔通醫生 沙田 26492920 新界沙田廣源邨廣源村商場4座12號
碩門醫務中心 沙田 28659001 新界沙田碩門村碩門商場P05鋪
林沙濂醫生 馬鞍山 26313638 新界沙田馬鞍山富寶花園商場F21號舖
沙田圍綜合醫務中心 馬鞍山 26372233 新界馬鞍山線沙田圍站13號舖
林鴻安醫生 馬鞍山 91676218 新界馬鞍山耀安村商場112號舖
嚴洪皓醫生 馬鞍山 26283273 新界沙田馬鞍山西沙路608號馬鞍山廣場 L2層211舖
陸景佳醫生 馬鞍山 26300929 新界馬鞍山錦英苑商場9號舖
耀安醫務中心 馬鞍山 26319666 新界馬鞍山耀安村商場地下111號鋪
吳愷醫生醫務所 大埔 26536488 新界大埔北盛街九號翠河花園地下2-3號舖下
梁天明醫生 大埔 26851118 新界大埔寶鄉街106號地下
陽光醫療中心 大埔 26820988 大埔寶鄉街61號地下D舖
鄭明俊醫生 大埔 26630221 新界大埔安慈路四號昌運中心1樓108A1舖
胡兆雲醫生 大埔   新界大埔安慈路4號昌運中心1樓109舖
何漢輝醫生 大埔 26671452 新界大埔安慈路4號昌運中心地下20鋪
潘兆康醫生 大埔   新界大埔安慈路4號大埔昌運中心商場 1樓75舖
歐陽傑初醫生 大埔 26517890 新界大埔太和邨安和樓平台商場309號舖
周振軍醫生 大埔 26660868 新界大埔寶湖里3號大埔超級城E區2樓352號鋪
卓康醫務中心 大埔 26652289 新界大埔汀角路大元村泰德樓113號地下
趙錫河醫生 大埔 26580022 新界大埔太和邨安和樓312室
蔡玉醫生 大埔 26672235 新界大埔昌運中心 1字樓79號舖
梅紫微醫生/王熊醫生 大埔 26618323 新界大埔富善村商場108室
胡少文醫生 大埔 26518881 新界大埔廣褔邨商場3樓315號
盧國章醫生 粉嶺 31254663 新界粉嶺和滿街8號帝庭軒1樓22號舖
何永強醫生 粉嶺 26771836 新界粉嶺中心商場一樓258號鋪
鄭忠達醫生 粉嶺 26831900 新界粉嶺粉嶺中心1樓257號舖
黃琛仰醫生 粉嶺 26366879 新界粉嶺嘉福商場1樓110 室
黃國榮醫生 粉嶺 26828192 新界粉嶺百和路88號花都廣場 地下26號商舖
薛倩芬醫生 粉嶺 26822144 新界粉嶺百和路88號花都廣場地下65號舖
陳選豪醫生 粉嶺 26345898 新界粉嶺百和路88號花都廣場27號舖
李明醫生 粉嶺 29475317 新界粉嶺聯和墟和豐街14-16號5樓
卓國良醫生 粉嶺 26822818 新界粉嶺聯和墟和豐街14-16號匯豐銀行大廈3樓
梁貴超醫生 粉嶺 28719331 新界粉嶺新運路38號祥華商場地下G06B號
天康醫務中心 粉嶺 26760371 新界粉嶺華明村商場地下G30
羅文中醫生 粉嶺 24360770 新界粉嶺華心村華心商場地下R41號舖G30
華心醫務中心 粉嶺 26764723 新界粉嶺華心邨商場R39地下
譚欽粦醫生 粉嶺 26699386 新界粉嶺新運路28號粉嶺中心地下102B號舖
天康醫務中心 上水 27691311 新界上水祥龍圍村商場3號
黃志崧醫生 上水 26681923 新界上水清河邨商場2號舖
恒健醫務中心 上水 26395465 新界上水龍琛路8號地下
梁鑫暉醫生 上水 26682816 新界上水新豐路63號A地舖
陸建亮醫生 上水 26719671 新界上水彩園邨彩屏樓338-340號舖
楊尊耀醫生 上水 26608018 香港上水龍琛路39號上水廣場8樓823室
柏健牙科診所 上水 26688717 新界上水廣場9樓901A室
王家鑾醫生 上水 26397819 新界上水上水廣場 9樓923A室
曹磊明醫生 上水 26681001 新界上水上水廣場 9樓919室
呂潔霞醫生 上水 26739052 新界上水符興街19號二樓
李妍慧獸醫 上水 26392229 新界上水新成路8號地下
陳國楨醫生 長洲 29813115 新界長洲大新海傍街96號1字樓
貝澳獸醫 大嶼山 34866100 大嶼山貝澳新圍村DD316地段1211

名單更新: 2021.4.13

(備註: 以上為部分診所合作點的聯絡資料)

*根據MediPharma Limited於2020年訪問「MedProtect 醫護康舒適防護口罩」本地醫護界用家所得的調查報告。